Integritetspolicy
För mig, Elin Nerpin, är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Jag vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar jag om hur jag samlar in och använder dina personuppgifter. Jag beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Ansvar för personuppgifter
Jag behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som jag kan behandla och samla in om dig i egenskap av besökare på min webbsida och som användare av mina tjänster är i huvudsak kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, epost och i vissa fall även annan information du delger mig i formulärens fritextfält. Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in. Som betaltjänster använder jag mig av Klarna, läs hur dom hanterar personuppgifter här >> www.klarna.se

Ändamål för behandling av personuppgifter
Vid din registrering i formulär på min webbplats, samt vid din kontakt med mig gällande frågor eller information samlas information om dina uppgifter i mina system. Även när du surfar på någon av mina webbplatser kan jag automatiskt hämta information om dina besök samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig.

Då jag gärna vill informera om vad jag erbjuder eller bara informera om vad som är på gång så kan ev. utskick ske, det sker vanligen i form av nyhetsbrev som skickas till din e-post. Vid olika event och seminarier kan personuppgifter också behandlas. Vid behov lagras även uppgifter om allergier eller kost men dessa uppgifter behandlas bara där du själv kan anses ha offentliggjort informationen och i samtycke med dig. Jag kan även samla in personuppgifter från externa källor vid adressuppdateringar.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
Jag sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge jag enligt lag är skyldiga att göra detta. Jag har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer jag att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vissa uppgifter som exempelvis specialkost eller allergier raderas så snart evenemanget är avslutat.

Skydd av personuppgifter
Jag har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Jag anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Tillgång till personuppgifter
Jag vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför företaget. Andra uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut. Jag vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Dina rättigheter
Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter jag har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta mig använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I varje nyhetsbrev som skickas ut finns information om vart du vänder dig för att avregistrera dig för utskick.

Vid frågor om hanteringen av dina personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till Elin Nerpin via epost, elin@nerpin.com.

Om du tror att jag inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se 

Cookie/kakor
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Jag använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som jag använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Länkar
Jag länkar ev. till andra sidor hos tredje part på min webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka jag inte kan ta ansvar för.

Kontakt
Om du har frågor eller invändningar mot min personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta mig.

Elin Nerpin
Nyängetsvägen 9
892 32 Domsjö
elin@nerpin.com

Organisationsnummer: 559238-9513